Офіційний сайт Виконкому
Центрально-міської районної у місті Кривому розі ради
тел:(0564)94 83 60,(068)970 56 97, прийм.(0564)94 83 63 факс:
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27
Головна | Актуально | Новини | Роз'яснення Міністерства соціальної політики України щодо реалізації державної політики з питань колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин

Роз'яснення Міністерства соціальної політики України щодо реалізації державної політики з питань колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин

 

Яким чином роботодавець може документально підтвердити обов'язковість застосування для нього норм тієї чи іншої галузевої (міжгалузевої) угоди на підставі норм чинного законодавства?

Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців (стаття 1 Закону України „Про колективні договори і угоди").

Статтею 9 цього Закону встановлено, що положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Згідно із нормами статті 4 Закону України „Про соціальний діалог в Україні" інтереси роботодавця в галузевій (міжгалузевій) угоді представлено суб'єктом сторони роботодавців або сторони органів виконавчої влади.

Звертаємо увагу, що статтею 5 Закону України „Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" (далі - Закон) передбачено, що організації роботодавців, їх об'єднання створюються і діють з метою представництва та захисту прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу. Основними завданнями організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців є, зокрема, участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому та територіальному рівнях, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за цими угодами.

При цьому згідно зі статтею 13 Закону організації роботодавців та їх об'єднання діють на підставі статутів, які серед іншого містять положення про обов'язок виконання зобов'язань членами організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері соціально-трудових відносин.

Статтею 14 Закону передбачено, що членство в організаціях роботодавців, їх об'єднаннях визначається статутом організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців.

Враховуючи викладене, документально підтвердити обов'язковість виконання зобов'язань у сфері соціально-трудових відносин, передбачених тією чи іншою галузевою (міжгалузевою) угодою, роботодавець може, посилаючись на відповідні документи - нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також статути, положення, які містять інформацію стосовно його:

1)   членства в організації роботодавців, яка входить до всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців, що є суб'єктом сторони роботодавців цієї угоди;

2)   віднесення до сфери управління міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, який є суб'єктом сторони органів виконавчої влади цієї угоди.

При цьому під час визначення обов'язковості застосування положень колективних угод необхідно враховувати норми Рекомендації МОП №91, основоположне значення яких взято до уваги у ратифікованій Україною Конвенції МОП № 154, що усякий колективний договір (відповідно до мети цієї Рекомендації - і угода) має зв'язувати сторони, що його підписали, а також осіб, від імені яких його укладено.

2. Чи є наявність на підприємстві організації профспілки, яка є підписантом угоди, обоє 'язковою умовою для підтвердження підприємством (роботодавцем) поширення на нього зобов'язань за такою угодою?

Законодавством не визнається обов'язковою умовою наявність на підприємстві організації профспілки, яка є підписантом галузевої (міжгалузевої) угоди, для підтвердження підприємством (роботодавцем) поширення на нього зобов'язань за такою угодою.

3. Яким чином органи влади, уповноважені здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, державний фінансовий контроль, захист конкуренції, а також органи місцевого самоврядування та колегіальні органи, уповноважені здійснювати встановлення державних регульованих цін/тарифів, можуть отримати інформацію про склад сторін галузевих (міжгалузевих) угод для належного застосування ними їх повноважень та чи зобов'язані сторони галузевих (міжгалузевих) угод оприлюднювати таку інформацію та надавати її за запитом?

Статтею 9 Закону України „Про колективні договори і угоди" передбачено, що галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115, передбачено, що сторони галузевої (міжгалузевої) і територіальної угоди подають копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення відповідної угоди.

Отже інформацію про склад сторін галузевих (міжгалузевих) угод (перелік суб'єктів сторін) відповідні органи влади, а також інші особи, можуть згідно із Законом України „Про доступ до публічної інформації"" за запитом отримати від Мінсоцполітики як суб'єкта владних повноважень, оскільки зазначену інформацію Міністерством отримано у процесі виконання своїх обов'язків щодо повідомної реєстрації вказаних угод.

Також інформуємо, що скановані копії галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, інформацію про суб'єктів — підписантів цих угод, розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства у рубриці „Головна / Соціальний діалог"

Обов'язку сторін галузевих (міжгалузевих) угод оприлюднювати інформацію про свій склад та надавати її за запитом законодавством не встановлено. Разом з тим така інформація, як правило, міститься у тексті цих угод та надається суб'єктами їх сторін у разі надходження відповідних запитів.

З метою отримання інформації стосовно переліку підприємств, організацій, установ, інтереси яких представлено в галузевій (міжгалузевій) угоді її сторонами, доцільно звертатись до суб'єктів сторін цієї угоди.

На думку Мінсоцполітики зазначена інформація має надаватися такими суб'єктами з урахуванням норм законодавства з метою здійснення якісного контролю за додержанням законодавства про працю, державного фінансового контролю тощо.

Отримати консультацію із зазначеного питання можна в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради за адресою: вул. Свято - Миколаївська, буд. 27, з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 17.00, каб. №210, телефон для довідок (0564) 493 82 40.

вгору