(0564)94 83 60
(068)970 56 97
(0564)94 83 63 прийм.
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Повноваження управління

1.1. Управління з питань благоустрою та житлової політики (далі-управління) є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету і безпосередньо заступнику голови районної у місті ради, відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Прийом на роботу працівників управління здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за розпорядженням голови районної у місті ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.3.     Управління є юридичною особою, має свою печатку, штампи та утримується за рахунок коштів районного у місті бюджету.

1.4.     Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про житлово-комунальні послуги», «Про запобігання корупції», іншими законами, постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями районної у місті ради та виконкому районної у місті ради, розпорядженнями голови обласної Державної адміністрації, розпорядженнями голови районної у місті ради, Регламентом районної у місті ради та виконкому районної у місті ради, цим Положенням.

1.5.      Управління є неприбутковою організацією, що зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Інформація про управління, як неприбуткову організацію, вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.6.     Управлінню, як неприбутковій організації, забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин.

1.7.     Управління має право на передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу або перетворення).

1.8. Управління працює відповідно до поточного та календарного плану роботи управління.

1.9. Управління є правонаступником всього майна, прав та обов’язків відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету районної у місті ради.

ІІ.  ЗАВДАННЯ

Основними завданнями управління є:

2.1.   Забезпечення на території району державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2.2.  Забезпечення координації роботи у сфері благоустрою.

2.3.  Аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка пропозицій до проєкту районного у місті бюджету щодо фінансування програм реалізації заходів стосовно утримання об’єктів благоустрою району.

2.4.   Організація виконання Законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, рішень міської, районної в місті рад та їх виконавчих комітетів з питань житлово-комунального господарства.

2.5.   Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, відповідно до чинного законодавства України.

2.6.  Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

2.7.  Забезпечення своєчасного виконання рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради.

ІІІ.  ФУНКЦІЇ

З метою виконання покладених на нього завдань, управління здійснює наступні функції:

3.1.      Готує:

-   пропозиції до програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

-   проекти районних програм стосовно утримання об’єктів благоустрою,

-   проекти рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради, в межах повноважень управління.

3.2.   Бере бюджетні зобов’язання, витрачає бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених кошторисами, планами асигнувань загального та спеціального фондів бюджету.

3.3.   Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг у межах виділених асигнувань для виконання районних програм стосовно благоустрою району.

3.4.      Організовує:

-   виконання районних програм стосовно утримання об’єктів благоустрою, у тому числі територій загального користування, що перебувають у межах району. Контролює та перевіряє обсяги виконаних робіт, подає районній у місті раді звіти про хід і результати виконання програм;

-   проведення нарад з господарчих питань з представниками підприємств, організацій, установ. Оформлює протоколи та контролює виконання доручень, наданих на нарадах;

- роботу з благоустрою та озеленення територій, після погодження виконкомом районної у місті ради з управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради та департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради;

-    роботу з ліквідації несанкціонованих звалищ сміття;

-   роботу з благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів, громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, визначення стану зелених насаджень шляхом обстеження, визначення відновної вартості та видачі ордерів на видалення останніх;

-    придбання та встановлення елементів благоустрою (зупиночних павільйонів, обладнання (елементів) дитячих, спортивних та інших майданчиків, дорожніх знаків відповідно до схем організації дорожнього руху та/або приписів патрульної поліції тощо);

-    капітального та поточного ремонтів, реконструкції, утримання об’єктів благоустрою, у тому числі територій загального користування, що перебувають у межах районів;

-   роботу районного штабу по підготовці до роботи в опалювальний період.

3.5.   Сприяє створенню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, інших суб'єктів господарювання з утримання житлового фонду, об'єктів благоустрою.

3.6.     Здійснює контроль за:

-   станом благоустрою об’єктів, їх охороною та відновленням, усуненням розкопів, наявністю люків на інженерних мережах;

-  організацією збирання, транспортування, знешкодження побутових відходів та трупів тварин;

-   належною експлуатацією житлового фонду та інженерних комунальних мереж на території району. Залучає органи самоорганізації населення до вирішення цих питань;

-   організацією обслуговування населення підприємствами житлово- комунального господарства всіх форм власності з метою забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами належного рівня та якості;

-   збереженням об’єктів благоустрою, які знаходяться на обліку управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому районної у місті ради.

3.7.  Веде оперативний облік житлового фонду на території району, здійснює контроль за його ефективним утриманням і використанням.

3.8.   Розглядає конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних квартир, у зв’язку з переведенням житлових приміщень із житлового у нежитловий фонд, їх переобладнанням, реконструкцією й подальшою експлуатацією за іншим призначенням.

3.9.     Бере участь у розгляді випадків:

-   порушення правил користування приміщеннями житлових будинків та прилеглих до них територій;

-    самовільного переобладнання та перепланування житлових будинків;

-   використання житлових та допоміжних приміщень багатоквартирного будинку за іншим призначенням;

 -      знищення чи пошкодження зелених насаджень на території району.

3.10.   Забезпечує здійснення, у визначеному порядку, надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.

3.11.   Складає протоколи про адміністративні правопорушення, відповідно до чинного законодавства України.

3.12.   Розглядає звернення громадян.

3.13.   За необхідності, бере участь в організації та проведенні сходів, зборів громадян, інформаційних зустрічей з питань, віднесених до компетенції управління, організовує виконання порушених під час їх проведення питань.

3.14.      Організовує роботу районних комісій:

-   по обстеженню житлових будинків і приміщень (квартир) на доцільність їх переведення з житлового фонду у нежитловий;

-      по забезпеченню безперебійного руху транспорту в зимовий період;

-      по обстеженню та визначенню стану зелених насаджень;

-      комісії з питань поводження з безхазяйними відходами;

-    по обстеженню стану житлових будинків і жилих приміщень на території району.

3.15.   Організовує та контролює роботи по покосу карантинних рослин та бур'янів на території району.

3.16.   Взаємодіє з головами житлово-будівельних кооперативів, гаражних кооперативів, садівничих товариств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з питань благоустрою прилеглих до них територій.

3.17.   Надає консультативну, організаційно-методичну допомогу об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організаціям з питань утримання й збереження житлового фонду; реалізації заходів щодо благоустрою житлових будинків і прилеглих до них територій.

3.18.   Забезпечує цільове використання та зберігання печаток і штампів управління.

3.19.      Бере участь у:

-   впровадженні і функціонуванні системи управління якістю та інформаційною безпекою у виконкомі районної у місті ради;

-   проведенні конкурсів з призначення управителя багатоквартирного будинку.

3.20.   Розробляє заходи з утилізації залишків сухої рослинності й опалого листя з метою недопущення їх спалення на території житлової забудови району, здійснює контроль за їх виконанням.

3.21.   Готує пропозиції до виконкому міської ради щодо формування міської маршрутної мережі пасажирського транспорту й мережі стоянок таксі.

3.22.   Здійснює моніторинг наповнюваності та організовує контроль за функціонуванням місць паркування на території району.

 3.23.   У разі несплати користувачем вартості послуг з користуванням майданчиками для платного паркування, складає протокол про порушення та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або факту сплати в базі даних захищеної комп’ютеризованої системи.

3.24.   Організовує роботи по інформуванню громадськості про діяльність управління через офіційний вебсайт виконкому в мережі Інтернет, наданню суб'єктам господарювання та громадянам інформаційних послуг загального призначення.

3.25.  Сприяє підтримці інформаційних ресурсів на порталі «Криворізький ресурсний центр».

 ПРАВА

Управління має право:

4.1.   Брати участь у роботі сесій районної в місті ради, засідань виконкому районної у місті ради, розробляти і вносити проєкти рішень для розгляду ради, виконкому, проекти розпоряджень голови районної у місті ради з питань, що стосуються повноважень управління.

4.2.   Видавати накази у межах своєї компетенції, організовувати і контролювати їх виконання.

4.3.   Одержувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на управління завдань, від посадових осіб виконкому районної у місті ради - за усними та письмовими запитами начальника управління, від підприємств, установ, організацій - за письмовими запитами керівництву виконкому районної у місті ради.

4.4.   Готувати і скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

4.5.   Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до компетенції управління.

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Управління, працівники управління, відповідно до посадових обов’язків, несуть відповідальність за:

5.1.   Якість і своєчасність виконання завдань та функцій, покладених на управління.

5.2.   Дотримання вимог законодавчих актів, якими керується у своїй діяльності.

5.3.   Виконання планів роботи управління, дотримання необхідних умов праці працівників управління.

5.4.     Дотримання трудової і виконавчої дисципліни працівниками управління.

 

ВЗАЄМОДІЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ

Для виконання функцій і реалізації наданих прав управління взаємодіє із структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, з депутатами районної у місті ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян; управліннями та відділами виконкому Криворізької міської ради, управлінням Державної казначейської служби України у Центрально-міському районі м. Кривого Рогу.

вгору