(0564)94 83 60
(068)970 56 97
(0564)94 83 63 прийм.
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Повноваження відділу

1.1.Відділ розвитку підприємництва виконкому районної у місті ради є структурним підрозділом виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради, утворюється відділ районною у місті радою у межах затвердженою нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконкому та заступнику голови районної у місті ради по виконавчій роботі.

1.2.Прийом на роботу працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за розпорядженням голови районної у місті ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", та іншими нормативно-правовими актами  Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Президента України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями  районної у місті ради та її виконкому, розпорядженнями голови районної у місті ради, Регламентом виконкому районної у місті ради та цим Положенням.

1.4.Відділ має штамп "Подовжено".

 ІІ. ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері підприємницької діяльності у районі.

2.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, створенню нових робочих місць.

2.3. Залучення суб'єктів підприємницької діяльності району до виконання заходів соціально-економічного та культурного розвитку району та інших цільових програм з питань підприємництва.

2.4. Організація роботи ринків району.

2.5. Організація роботи щодо захисту прав споживачів у районі.

 ІІІ. ФУНКЦІЇ

 

З метою виконання покладених на нього завдань, відділ здійснює наступні функції:

3.1. Проведення анкетування серед суб’єктів підприємницької діяльності для вивчення їх регуляторного середовища. Аналіз рівня ділової активності суб'єктів господарювання району, виявлення факторів, які впливають на зменшення залежності бізнесу від влади.

3.2.Забезпечення розробки заходів Програми підтримки підприємництва міста в районі, Програми розвитку ринків у Центрально-Міському районі та організація їх виконання.

3.3.Визначення можливих місць розташування нестаціонарних тимчасових об'єктів торгівлі, видача декларацій про розміщення об’єкта бізнесу, облік їх в електронному реєстрі. Облік та видача декларацій об'єктів бізнесу побутового обслуговування району, у т.ч. у єдиному електронному реєстрі.

3.4.Організація роботи районної робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу за напрямками:

3.4.1 вдосконалення ринкової торгівлі;

3.4.2 протидія обігу фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3.4.3 детінізація відносин на ринку праці та легалізація тіньової зайнятості населення;

3.4.4 ліквідація осередків стихійної торгівлі у районі.

3.5.Організація роботи ринків та забезпечення дотримання Правил торгівлі на ринках, ветеринарно-санітарних правил, Правил протипожежної безпеки та вимог трудового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності району.

3.6.Організація роботи об'єктів торгівлі, які забезпечують пільгове обслуговування ветеранів війни у районі.

3.7. Моніторинг за дотриманням Правил благоустрою м.Кривого Рогу суб’єктами підприємницької діяльності району.

3.8.Моніторинг за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів суб'єктами господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території району.

3.9.Погодження зручного для населення режиму роботи підприємств усіх форм власності.

3.10 Обмеження цілодобового та подовженого режиму роботи об’єктів у випадку порушення суб’єктами господарювання Правил додержання тиші в громадських місцях, затверджених відповідним рішенням міської ради, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

3.11.Облік місцевих товаровиробників та аналіз обсягів виробленої ними продукції.

3.12.Організація святкових, тематичних ярмарок та виставок продажу, у т.ч. на ринках району, та залучення до участі суб'єктів підприємницької діяльності.

3.13.Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, забезпечення оборонних потреб і сприяння стабільності роботи підприємств торгівлі в умовах надзвичайних ситуацій.

3.14.Надання інформації для наповнення розділів та підрозділів офіційного веб-сайту виконкому районної у місті ради.

3.15.Сприяння у запровадженні функціонування системи управління якістю та інформаційної безпеки у виконкомі районної у місті ради.

3.16. Забезпечення підтримки в актуальному стані ресурсів, розміщених на порталі «Криворізький ресурсний центр».

3.17.Систематизація та підготовка аналітичних довідок та інформацій з питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.18.Надання методичної, консультаційної та інформаційно-роз'яснювальної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності з питань діючого законодавства та організації роботи об'єктів бізнесу, започаткування власної справи.

3.19.Організація і проведення семінарів, нарад з питань компетенції відділу з залученням суб'єктів підприємницької діяльності та забезпечення участі суб’єктів господарювання у громадських слуханнях з питань підприємництва.

3.20.Підготовка проектів рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради з питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.21.Організація обліку та зберігання закінчених діловодством справ.

3.22.Участь у кадровому навчанні посадових осіб виконкому районної у місті ради.

 ІV. ПРАВА

Відділу має право:

4.1.Вносити на розгляд керівництва виконкому районної у місті ради пропозиції з питань удосконалення роботи відділу.

4.2.Одержувати від  структурних підрозділів виконкому районної у місті ради матеріали та інформації, необхідні для виконання покладених на відділ завдань від посадових осіб виконкому районної у місті ради-за усними та письмовими запитами завідувача відділу, від підприємств, установ, організацій-за письмовими запитами виконкому районної у місті ради.

4.3.Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться у виконкомі районної у місті ради та вносити пропозиції щодо розгляду на них питань, що відносяться до повноважень відділу.

4.4.Взаємодіяти з засобами масової інформації стосовно питань підтримки підприємництва та організації роботи об'єктів бізнесу.

4.5.Конкретні права завідувача відділу і працівників відділу встановлюються посадовими інструкціями.

  

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відділ несе колективну відповідальність за:

5.1.Якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на відділ, а також за реалізацію прав, наданих відділу.

5.2.Дотримання в організації своєї роботи вимог нормативно-правових актів та діючого законодавства.

5.3.Правильність, повноту і якість проведених заходів щодо реалізації політики у сфері розвитку підприємництва у виконкомі районної у місті ради.

5.4.Персональна відповідальність завідувача і працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

 

VІ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Для виконання функцій і реалізації наданих прав, відділ взаємодіє з:

6.1.Структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, районною у місті радою та її постійними комісіями, управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, Криворізькою південною об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, Центрально-Міським відділенням поліції Криворізького відділу поліції та іншими контролюючими органами і службами за напрямками діяльності відділу.

6.2.Взаємодія зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради не повинна виходити за межі компетенції відділу, а також призводити до виконання функцій відділу іншими підрозділами.

вгору