(0564)94 83 60
(068)970 56 97
(0564)94 83 63 прийм.
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Повноваження відділу

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами виконкому  районної у місті ради  (далі  відділ)  є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, утворюється районною у місті радою в межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, підзвітний і підконтрольний їй, підпорядковується виконавчому комітету районної у місті ради і безпосередньо – заступнику голови районної у місті ради  по виконавчій роботі.

1.2. Прийом на роботу працівників  відділу здійснюється відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" за розпорядженням голови районної у місті ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.3. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України,  Кодексом цивільного захисту України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування",  "Про запобігання корупції", "Про правовий режим  надзвичайного стану",  постановами  Верховної ради та Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України,  рішеннями  міської ради, районної у місті ради та їх виконавчих комітетів, розпорядженнями голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови, голови районної у місті ради,  Регламентом виконкому районної у місті ради та цим Положенням.

 II. ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу є:

  2.1.  Організація  планування  та  приймання участі у здійсненні заходів,   пов’язаних з цивільним захистом населення, запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та захистом населення і території району при виникненні надзвичайних ситуацій.

2.2. Приймання участі у проведені аварійно-рятувальних і інших невідкладних    роботах    з   ліквідації   наслідків    надзвичайної     ситуації    та координація роботи  районних  спеціалізованих служб  цивільного захисту і їх взаємодії. 

2.3.  Планування та приймання участі у проведенні евакуаційних заходів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території району.

2.4. Організація методичного і інформаційного забезпечення для підприємств, установ, закладів,  організацій району  у сфері  цивільного захисту, а також населення району про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. 

2.5.  Проведення  роботи, спрямованої на взаємодію з правоохоронними органами району з питання  забезпечення правопорядку та заходів безпеки  на території району. 

 

III. ФУНКЦІЇ

 Відділ здійснює наступні функції:

 3.1. Організовує виконання вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів  у сфері цивільного захисту та їх доведення до суб'єктів господарювання району.

3.2.  Планує проведення  районних  заходів з питань цивільного захисту у виконкомі районної у місті ради, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях та здійснює контроль за їх виконанням.

3.3. Надає керівництву виконкому районної у місті ради пропозиції з  питань взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району.  

3.4. Взаємодіє з правоохоронними органами району з питань   забезпечення правопорядку та заходів безпеки на території району.

3.5. Збирає, узагальнює та аналізує статистичну інформацію з правоохоронних питань.

3.6. Здійснює підготовку матеріалів на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки при виконкомі районної у місті ради та організовує її роботу.

3.7. Здійснює підготовку матеріалів на розгляд районної евакуаційної комісії  та організовує її роботу.

3.8. Здійснює підготовку матеріалів на розгляд районної спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня та організовує її роботу (за потребою).

3.9.  Здійснює підготовку матеріалів спеціалізованих служб цивільного захисту та організовує їх роботу.

3.10. Приймає участь у проведені аварійно-рятувальних і інших невідкладних  робіт та організовує забезпечення  громадського порядку під час їх проведення.

3.11. Здійснює  заходи щодо захисту населення і території району під час виникнення надзвичайних ситуацій.

 3.12. Організовує проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій  на території району.

3.13. Розробляє та уточнює документи з питань цивільного захисту,  плани запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на території району,   

план проведення евакуації (відселення) населення району, а також районний  план цивільного захисту на особливий період.

3.14. Планує проведення навчання  у сфері  цивільного захисту посадових осіб виконкому районної у місті ради,  керівників  і  відповідальних  працівників з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій, закладів району на обласних, міських курсах цивільного захисту та розробляє заходи з підготовки населення району  до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.15. Веде облік захисних споруд цивільного захисту розташованих на території району.

3.16. Веде облік місць розташування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території району та   моніторинг  їх стану.  

3.17. Здійснює взаємодію з міськими підрозділами  Державної служби з надзвичайних ситуацій України  з питань здійснення заходів,   пов’язаних з цивільним захистом населення, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та захистом населення і території району при виникненні надзвичайних ситуацій.

3.18. Вивчає стан виконання заходів  підприємствами, установами, організаціями та закладами району у сфері цивільного захисту та надає їм методичну допомогу.  

3.19. Надає структурним підрозділам  виконкому районної у місті ради необхідну допомогу з питань, що належать до  повноважень відділу.

3.20.  Готує  матеріали  та проекти  розпоряджень голови районної у місті ради, рішень районної  у місті ради  і виконкому, матеріали, інформації, звіти відповідно до компетенції відділу.

3.21. Бере участь у роботі районних комісій та робочих груп, які утворені згідно розпоряджень голови районної у місті ради та рішень виконкому районної у місті ради.

3.22. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, листів підприємств, установ, організацій, закладів та надає їм обґрунтовані  відповіді.

3.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої     він є.

3.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

IV. ПРАВА

 Відділ має право:

 4.1. Планувати   та    здійснювати  діяльність  відповідно  до  основних  завдань відділу, визначених цим Положенням

4.2  Готувати проекти рішень районної у місті ради і виконкому, розпоряджень голови районної у місті ради з питань, які належать до  повноважень відділу.

4.3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів  інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, фахівців підприємств, установ, закладів та організацій району (за погодженням з їх керівниками).

4.4.  Одержувати в установленому порядку,  від виконкому Криворізької міської ради, інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради  та підприємств, установ, закладів, організацій району  інформації та документи,  необхідні для  виконання покладених на відділ завдань.

4.5. Вносити керівництву виконкому районної у місті ради пропозиції, направлені на удосконалення роботи у сфері цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації  взаємодії з правоохоронними органами.

 4.6. Надавати роз'яснення та консультації структурним підрозділам виконкому районної у місті ради в межах повноважень, що належать до компетенції відділу.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Відділ, працівник відділу відповідно до посадових обов'язків несуть відповідальність за:

5.1. Якість і своєчасність виконання завдань та функцій, покладених на відділ. 

5.2. Не дотримання вимог законодавчих актів, якими керується у своєї діяльності.

5.3. Не виконання планів роботи відділу, дотримання необхідних умов праці працівників відділу

5.4. Не дотримання трудової і виконавчої дисципліни працівниками відділу.

5.5. За розголошення службової інформації.

 

VI. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 Для виконання функцій і реалізації прав відділ взаємодіє з:

 6.1. Структурними підрозділами виконкому районної у місті ради.

6.2. Структурними підрозділами   виконкому Криворізької міської ради:

-  управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення   виконкому міської  ради;

- відділом  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому.

6.3.  Відділами, головними спеціалістами з питань мобілізаційної роботи, цивільного       захисту  та      взаємодії    з  правоохоронними  органами  інших виконкомів районних у місті Кривому Розі рад.

6.4. Підрозділами  Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Кривому Розі.  

6.5.. Підрозділами  Національної поліції  у місті Кривому Розі.

6.6. Комунальним підприємством "Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді".

6.7. Міськими курсами цивільного захисту.

6.8. Керівниками та відповідальними працівниками  з питань  цивільного захисту  підприємств, організацій, установ, закладів району.

вгору