(0564)94 83 60
(068)970 56 97
(0564)94 83 63 прийм.
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Повноваження сектору

1. Організовує та бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони на території району.

2. Планує і організовує проведення районних заходів з мобілізаційної підготовки у виконкомі районної у місті ради, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, та здійснює контроль за їх виконанням.

3. Організовує виконання вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації та їх доведення до суб’єктів господарювання району, які отримали мобілізаційні завдання.

4. Розробляє та уточнює мобілізаційний план району на особливий період.

5. Забезпечує доведення розпоряджень про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до керівників підприємств, установ, закладів і організацій району.

6. Здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою та виконанням мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами, закладами і організаціями району, які залучаються до виконання цих завдань (замовлень).

7. Організовує під час оголошення мобілізації невідкладні заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території району, на роботу в умовах особливого періоду.

8. Координує роботу з проведення підприємствами, установами, організаціями, закладами, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, контролює їх облік, а також готує відповідні звіти та пропозиції щодо їх бронювання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Організовує роботу по розробленню мобілізаційних планів на підприємствах, в установах, закладах і організаціях району, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

10. Здійснює моніторинг та вивчає можливості району забезпечувати потреби Збройних Сил України і інших військових формувань, національної економіки, життєдіяльність населення району в особливий період.

11. Бере участь з визначення потреби обсягів фінансування заходів з мобілізаційної підготовки на території району в особливий період.

12. Надає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) суб’єктів господарювання, яким були встановлені мобілізаційні завдання.

13. Бере участь у підготовці та укладанні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань у особливому періоді з суб’єктами господарювання, які отримали мобілізаційні завдання.

14. Сприяє роботі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у мирний час та під час проведення мобілізації.

15. Бере участь у визначені потреби у матеріально-технічних, сировинних ресурсах і розробляє заходи щодо раціонального використання виробничого потенціалу району та цих ресурсів у особливому періоді.

16. Організовує роботу, спрямовану на взаємодію з районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки і військовими частинами з питань проведення мобілізаційних заходів, призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України і інших військових формувань, приписки громадян до районної призовної дільниці, військово-патріотичного виховання громадян.

17. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності району.

18. Надає структурним підрозділам виконкому районної у місті ради методичну допомогу з питань проведення мобілізаційних заходів.

19. Готує проекти розпоряджень голови районної у місті ради, рішень районної у місті ради і виконкому, матеріали, інформації, звіти, що стосується питань мобілізаційної роботи та взаємодії з районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

20. Розглядає листи підприємств, установ, організацій, закладів та готує на них відповіді.

21.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

22. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

23. Забезпечує підтримку та функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою.

24. Розробляє номенклатуру справ.

25. Дотримується правил діловодства при підготовці документів.

26. Дотримується вимог чинного законодавства України з питань охорони праці та техніки безпеки.

27. Підвищує свій професійний рівень.

вгору