(0564)94 83 60
(068)970 56 97
(0564)94 83 63 прийм.
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Повноваження відділу

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

виконкому Центрально-Міської районної у місті  ради

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі – відділ) є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затверджених нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядковується виконавчому комітету і безпосередньо - керуючому справами виконкому районної у місті ради.

1.2.Прийом на роботу працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" за розпорядженням голови районної у місті ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про Державний реєстр виборців”, “Про вибори Президента України”,  “Про вибори народних депутатів України”, “Про місцеві вибори”, “Про всеукраїнський референдум”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та  Центральної виборчої комісії (Розпорядника Реєстру), рішеннями обласної державної адміністрації, міської, районної у місті рад та їх виконавчих комітетів, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міської, районної у місті рад,  Регламентом виконкому районної у місті ради та цим Положенням.

1.4.Відділ має власну печатку з зображенням Державного герба України, бланк та штампи з назвою відділу.

1.5.Робочі приміщення відділу  є приміщеннями з обмеженим доступом. Перебування в приміщеннях відділу сторонніх осіб без супроводу відповідальних працівників відділу забороняється. Перелік осіб, які мають право доступу до цих приміщень, визначається завідувачем відділу та затверджується  розпорядженням голови районної у місті ради.

1.6.Відділ працює відповідно до перспективних та поточних планів роботи районної у місті ради та її виконавчого комітету, планів роботи відділу, затверджених керуючим справами виконкому районної у місті ради.

1.7.Покладення на відділ  завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

ІІ.ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу є:

2.1.Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Центрально-Міського району та селища Авангард м.Кривого Рогу.

2.2.Складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ

З метою виконання покладених на нього завдань відділ здійснює наступні функції:

3.1.Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

- внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

- внесення змін до персональних даних Реєстру;

- знищення запису Реєстру.

Організаційно-правова підготовка і виконання дій здійснюються з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

3.2.Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру.

3.3.Забезпечує захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців".

3.4.Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, утворених на відповідних виборах чи референдумах, до яких відноситься виборець.

3.5.Розглядає звернення громадян щодо включення до Реєстру чи зміну їх персональних даних, внесених до Реєстру.

3.6.Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру.

3.7.Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру та веде облік осіб, яким видане таке повідомлення.

3.8.Розглядає звернення від політичних партій, що надходять у порядку здійснення публічного контролю за веденням Реєстру.

3.9.Розглядає письмові запити виборця, що надходять у порядку здійснення публічного контролю за веденням Реєстру та надає відповідну інформацію з Реєстру.

3.10.Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру.

3.11.Забезпечує, у разі призначення виборів чи референдумів, складання, уточнення та виготовлення списків виборців для виборчих дільниць.

3.12.Здійснює заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

3.13.Виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми.

3.14.Розглядає запити від виборчих комісій.

3.15.Отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для подальшого опрацювання.

3.16.Надає статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

3.17.Надає інформацію з Державного реєстру виборців для оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території.

3.18.Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців.

3.19.Проводить перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених Розпорядником Реєстру.

3.20.Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3.21.Формує подання до Розпорядника Реєстру щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими відомостями Криворізького міського голови.

3.22.Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів.

3.23.Передає до Розпорядника Реєстру зміст рішень та повідомлення виборчих комісій.

3.24.Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру.

3.25.Опрацьовує запити від виборців, що надходять з “Особистого кабінету виборця” офіційного сайту “Державний реєстр виборців”.

3.26.Перевіряє персональні дані осіб, зазначених в указах Президента України щодо громадянства.

3.27.Підтримує в актуальному стані підсистему “Картографічний облік меж постійних виборчих дільниць” в мережі Інтернет.

3.28.Підтримує в актуальному стані інформацію на сайті “Криворізький ресурсний центр” з питань роботи відділу.

3.29.Надає актуальну інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради щодо діяльності відділу.

3.30.Приймає участь у впроваджені функціонування системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради.

3.31.Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

ІV.ПРАВА

Відділ  має право:

4.1.Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для ведення Реєстру і виконання покладених на відділ завдань.

4.2.Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться у виконкомі районної у місті ради та вносити пропозиції щодо розгляду питань, які відносяться до повноважень відділу.

4.3.Вносити на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4.Готувати проекти розпоряджень голови районної у місті ради з питань, що стосуються роботи відділу.

4.5.Захищати свої права у судовому порядку.

4.6.На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

 

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відділ  несе колективну відповідальність за:

5.1.Порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини.

5.2.Неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця.

5.3.Умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця.

5.4.Обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені  законодавством та рішеннями розпорядника Реєстру.

5.5.Знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених законодавством.

5.6.Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру.

5.7.Умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені законодавством та рішеннями розпорядника Реєстру.

5.8.Невчасне та неналежне виконання покладених на відділ завдань.

5.9.Розголошення інформації про громадян, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

5.10.Зберігання у неналежному стані приміщення та матеріальних цінностей виконкому районної у місті ради, які знаходяться на утриманні відділу.

 

VI.ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Для виконання функцій і реалізації наданих прав відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, а також територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виборчими комісіями, закладами, установами, підприємствами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

вгору