Офіційний сайт Виконкому
Центрально-міської районної у місті Кривому розі ради
тел:(0564)94 83 60,(068)970 56 97, прийм.(0564)94 83 63 факс:
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Положення про Центр

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання послуг виконкому районної у місті ради 

1. Загальні положення

1.1. Центр надання послуг виконкому районної у місті ради (надалі – Центр) – це структурний підрозділ загального відділу виконкому районної у місті ради, через який надаються публічні послуги шляхом організації взаємодії спеціалістів Центру із структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, задіяними в процесах надання публічних послуг. У Центрі здійснюється надання публічних послуг, передбачених чинним законодавством України, прийом звернень громадян, надання їм первинної правової допомоги з питань, віднесених до повноважень виконкому районної у місті ради.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається виконкомом районної у місті ради.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.4. Положення про Центр надання послуг виконкому районної у місті ради (надалі – Положення) визначає правові засади діяльності, структуру та компетентність Центру, організаційні принципи роботи його учасників у одному приміщенні з питань надання публічних послуг, роботи зі зверненнями громадян.

 1.5. Положення розроблено відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про звернення громадян", "Про адміністративні послуги", "Про безоплатну правову допомогу", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", Постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 188 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері надання публічних послуг.

1.6. Положення визначає основні принципи роботи Центру в одному приміщенні з питань надання публічних послуг, первинної правової допомоги, прийому звернень, особистого прийому  громадян керівництвом виконкому.

1.7. Метою створення Центру є забезпечення зручного та оперативного отримання послуг замовниками, запобігання проявам корупційних діянь, забезпечення безперешкодного доступу суб'єктів звернень до публічної інформації, довідкових матеріалів, отримання первинної правової допомоги з мінімальними затратами часу. Спрощення організації та технологій виконання послуг, відкритість і прозорість умов при розгляді звернень громадян та наданні послуг, удосконалення основних процесів діяльності, відповідно до вимог міжнародних стандартів якості й інформаційної безпеки.

1.8. Основними завданнями Центру є:

1.8.1. Побудова ефективної системи надання публічних послуг, первинної правової допомоги, розгляду звернень громадян, організація особистого прийому громадян з використанням сучасних інформаційних технологій у виконкомі районної у місті ради.

1.8.2. Оптимізація доступу громадян, суб'єктів господарювання до публічних та соціальних послуг, інформації, довідкових матеріалів, отримання первинної правової допомоги з максимальними зручностями та мінімальними затратами часу, підвищення рівня відкритості та прозорості районної у місті ради та її виконавчого комітету у сфері надання публічних послуг.

1.8.3. Формування ефективної системи взаємодії спеціалістів Центру з суб'єктами звернень.

1.8.4. Інформованість громадян, замовників послуг шляхом функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення, у тому числі з використанням теле-табло.

1.9.Центр розміщений на першому поверсі будівлі виконкому районної у місті ради за адресою: вул.Леніна, 27, м.Кривий Ріг.

2. Принципи діяльності Центру

Основними принципами діяльності Центру є:

2.1 верховенство права;

2.2 рівність перед Законом;

2.3 доступність та зручність для суб'єктів звернень;

2.4 відкритість і прозорість;

2.5 оперативність та своєчасність;

2.6 доступність інформації про надання публічних послуг, роботи зі зверненнями громадян;

2.7 захищеність персональних даних суб'єктів звернень;

2.8 раціональна мінімізація кількості документів, необхідних для отримання публічних послуг;

2.9 неупередженість та справедливість.

3. Основні функції Центру

3.1. Надання публічних послуг, первинної правової допомоги, прийом письмових звернень громадян та організація особистого прийому громадян керівництвом виконкому.

3.2. Забезпечення виконання вимог законів України "Про звернення громадян", "Про адміністративні послуги", "Про безоплатну правову допомогу", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", рішень Криворізької міської ради та її виконкому інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері надання публічних послуг, роботу зі зверненнями громадян.

3.3. Запобігання проявам корупційних загроз під час надання публічних послуг.

3.4. Координація роботи Центру щодо прийому, видачі документів, звернень громадян за принципом організаційної єдності.

3.5. Надання суб'єктам звернень:

3.5.1 консультацій щодо правильного оформлення заяв та пакетів документів для отримання публічних послуг;

3.5.2 інформаційних послуг щодо порядку отримання публічних послуг, подання звернень;

3.5.3 інформаційно-довідкових послуг у телефонному режимі за тел. 90-10-10;

3.5.4 послуг по забезпеченню організації вирішення аварійних ситуацій з питань житлово-комунального господарства.

3.6. Забезпечення функціонування "прямої" телефонної лінії голови районної у місті ради та контролю за виконанням звернень громадян, що надійшли на неї.

3.7. Організаційне забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, задіяними у процесах надання публічних послуг, робіт зі зверненнями громадян, надання первинної правової допомоги суб'єктам звернень.

3.8. Здійснення контролю за дотриманням виконавцями термінів надання публічних послуг та розгляду звернень громадян, інформаційних запитів.

3.9. Проведення моніторингових досліджень щодо задоволеності споживачів якістю надання публічних послуг, доступності та вичерпності інформації, дотримання чинного законодавства України посадовими особами виконкому. 

4. Організація роботи Центру                          

4.1. Роботу Центру організовує загальний відділ виконкому районної у місті ради, на який покладені повноваження з координації дій, пов'язаних з наданням публічних послуг, первинної правової допомоги, забезпечення розгляду звернень громадян та організацією особистого прийому громадян керівництвом району.

4.2. До складу Центру входять:

4.2.1 структурні підрозділи виконкому районної у місті ради;

4.2.2 комунальні підприємства та підприємства-надавачі послуг інших форм власності, які  залучаються до розгляду звернень громадян;

4.2.3 відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради (з питань надання публічних послуг).

4.3. Центр розділяється на інформаційно-консультаційний сектор (зона очікування, консультування та інформування), сектор приймання вхідних документів на надання публічних послуг, письмових звернень громадян, зона обслуговування, сектор прийому громадян керівництвом виконкому та надання консультацій фахівцями структурних підрозділів.

4.4. Керівником Центру є завідувач загального відділу виконкому районної у місті ради. Роботу Центру забезпечують координатор – заступник завідувача та спеціалісти загального відділу, які організовують взаємодію суб'єктів надання публічних послуг, контролюють терміни їх надання, здійснюють організаційне забезпечення роботи зі зверненнями громадян. Основні права та завдання їх, визначені Положенням про загальний відділ виконкому районної у місті ради та посадовими інструкціями.

4.5. У випадку відсутності завідувача загального відділу виконкому районної у місті ради – керівника Центру надання послуг, його обов'язки виконує координатор Центру – заступник завідувача загального відділу.

4.6. Інформаційно-консультаційний сектор забезпечує надання загальних інформацій, консультацій тощо, суб'єктам господарювання, громадянам при зверненні за отриманням послуг у Центр; первинної правової допомоги при зверненні безпосередньо до виконкому або за телефоном 90-10-10.

4.7. У зоні обслуговування здійснюється приймання документів та надання фахових консультацій щодо послуг, видача листів-відповідей, вихідних пакетів документів суб'єктам звернень, відповідей громадянам.

4.8. У секторі прийому громадян керівництвом виконкому здійснюється особистий прийом та надається первинна правова допомога громадянам, консультації фахівців структурних підрозділів.

4.9. Діяльність Центру з надання послуг для суб'єктів звернень здійснюється на безоплатній основі.

4.10. Структурні підрозділи виконкому районної у місті ради, які надають громадянам, суб'єктам господарювання публічні послуги, первинну правову допомогу залучаються до роботи відповідно до рішення виконкому, яким затверджується перелік послуг, що надаються через Центр під час здійснення делегованих повноважень.

4.11. Перелік публічних та інших муніципальних послуг, що надаються через Центр, визначається виконкомом районної у місті ради, затверджується його рішенням. Кількість публічних та інших муніципальних послуг визначається виконкомом районної у місті ради та включає публічні послуги, передбаченими чинним законодавством України в межах повноважень районних у місті рад, визначених рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259.

4.12. На кожну публічну послугу, що надається через Центр, готуються та затверджуються рішенням виконкому районної у місті ради технологічні та інформаційні картки, з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги".

4.13. При наданні публічних послуг у Центрі забезпечується:

4.13.1 вільний доступ до його приміщень, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;

4.13.2 наявність необхідних інформаційних матеріалів зі зразками відповідних заяв в обсязі, достатньому для отримання публічної послуги;

4.13.3 розміщення інформації про порядок надання публічних послуг, режиму роботи Центру на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради, порталі "Криворізький ресурсний центр" у мережі Інтернет, на теле-табло та інформаційних стендах у Центрі;

4.13.4 надання суб'єктам звернень інформації про порядок отримання публічних послуг, роботи зі зверненнями громадян, отримання первинної правової допомоги з використанням відповідних засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти).

4.14. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання публічних послуг, визначається чинним законодавством України. Суб'єкти надання публічних послуг не мають права вимагати від заявника документи або інформацію не передбачені законом.

4.15. Надання публічних послуг забезпечується в найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктом звернення. Строки надання публічних послуг визначаються чинним законодавством України.

5. Права та обов'язки персоналу Центру

5.1. Суб'єкти звернень для отримання публічної послуги через Центр, надання пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг звертаються до спеціалістів Центру.

 5.2. Основними завданнями (обов'язками) спеціалістів Центру є:

5.2.1. Надання громадянам, суб'єктам господарювання первинної правової допомоги з питань, віднесених до їх компетенції.

5.2.2. Консультування заявників щодо вимог і порядку надання публічних послуг, роботи зі зверненнями громадян.

5.2.3. Видача бланків заяв, інших документів та, у разі потреби, надання допомоги по їх заповненню.

5.2.4. Прийняття від суб'єктів звернень, документів, необхідних для надання публічних послуг, здійснення їх реєстрації та передача документів (їх копій) відповідним структурним підрозділам, не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

5.2.5. Видача замовникам за реєстром під підпис вихідних документів (рішення, розпорядження, довідки, листи, акти, відповіді тощо).

5.2.6. Здійснення контролю за термінами виконання послуг та належного оформлення вихідних документів.

5.2.7. Сканування звернень громадян і направлення їх виконавцям, відповідно до резолюцій.

5.2.8. Забезпечення обліку телефонних звернень щодо вирішення аварійних ситуацій з питань житлового і комунального господарства, контролю за їх виконанням.

5.2.9. Перевірка виконання робіт за зверненнями громадян.

5.3. Спеціалісти Центру мають право:

5.3.1. У разі необхідності одержувати від суб'єктів надання послуг документи та інформацію, необхідну для надання таких послуг, у встановленому законом порядку.

5.3.2. Інформувати координатора Центру та суб'єктів надання публічних послуг, виконавців звернень громадян про порушення строку розгляду заяв, вжиття заходів по усуненню виявлених порушень.

5.3.3. Засвідчувати власним підписом копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання публічної послуги.

5.3.4. Вносити пропозиції координатору Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення системної роботи Центру.

5.3.5. Наповнювати розділ на сторінці "Центр надання послуг" на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради у мережі Інтернет необхідною інформацією стосовно надання публічних послуг, роботи зі зверненнями громадян.

5.4. Координацію всіх дій, пов'язаних з функціонуванням Центру, здійснює керуючий справами виконкому районної у місті ради.

6. Фінансування діяльності центру

6.1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів районного у місті бюджету.

6.2. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Центру здійснюється виконкомом районної у місті ради.

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання послуг виконкому районної у місті ради 

1.Загальні положення

1. Регламент Центру надання послуг виконкому районної у місті ради (надалі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання послуг виконкому районної у місті ради (надалі – Центр), порядок діяльності спеціалістів Центру та їх взаємодії зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, які задіяні в роботі Центру.

2. Регламент розроблений на основі чинного законодавства України, ураховує Регламент виконкому районної у місті ради та визначає механізм взаємодії працівників Центру, структурних підрозділів виконкому, суб'єктів звернень у питаннях реалізації законів України "Про адміністративні послуги", "Про звернення громадян", інших нормативно-правових актів України, що регулюють питання надання публічних послуг, роботи зі зверненнями громадян, надання первинної правової допомоги громадянам та суб'єктам господарювання району.

3. Затвердження Регламенту та внесення змін до нього здійснюється за рішенням виконкому районної у місті ради.

 4. Основними принципами діяльності Центру є:

 4.1 верховенство права, пріоритет прав та законних інтересів замовників послуг, суб'єктів звернень;

 4.2 стабільність;

 4.3 рівність перед законом;

 4.4 оперативність та своєчасність;

 4.5 доступність інформації про надання публічних послуг, порядок подачі звернень;

 4.6 захищеність персональних даних;

 4.7 максимальне спрощення технологій надання публічних послуг;

 4.8 доступність та зручність для суб'єктів звернення.

5. Дотримання Регламенту є обов'язковим для спеціалістів Центру, структурних підрозділів виконкому, які беруть участь у роботі Центру.

6. Питання функціонування Центру та координації його діяльності, структурних підрозділів у рамках його роботи, покладається на керуючого справами виконкому районної у місті ради.

7. Центр працює: понеділок, четвер з 8.30 до 20.00 год., вівторок, середа, п'ятниця з 8.30 до 17.00 год., субота з 8.30 до 15.30 год. Перерва з 12.30 до  13.00 год.

8. Надання довідкових інформаційних послуг та реєстрація заявок щодо забезпечення вирішення та контролю за виконанням аварійних ситуацій з питань житлового та комунального господарства, у телефонному режимі, за телефоном 90-10-10 здійснюється інспекторами сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу виконкому районної у місті ради цілодобово.

2.Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр розміщується на першому поверсі будівлі виконкому районної у місті ради.

2.2. На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб'єктів звернення. Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.3. Приміщення Центру поділяється на три зони, де суб'єкти звернень – юридичні особи та громадяни мають можливість за принципом організаційної єдності, прозорості і відкритості, за спрощеною процедурою отримати необхідні послуги:

2.3.1 у зоні надання довідково-інформаційних послуг цілодобово працюють 5 інспекторів сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу, які у телефонному режимі надають довідкову інформацію, реєструють звернення громадян на "прямий" телефон голови районної у місті ради та заявки громадян щодо вирішення аварійних ситуацій у районі;

2.3.2  у зоні очікування, де створені комфортні умови для споживачів, працює координатор центру, який надає консультації, довідки, інформації споживачам, знайомить їх з переліком та процедурами надання послуг, надає допомогу в оформленні заяв, інформаційних запитів. Одночасно мешканці мають згоду переглянути актуальну довідкову та статистичну інформацію на інформаційному теле-табло;

2.3.3 у зоні обслуговування здійснюється реєстрація листів, заяв з пакетами документів, необхідних для отримання публічних послуг, засвідчуються копії документів, у разі необхідності, виготовляються ксерокопії деяких документів; реєструються письмові звернення громадян та громадян на особистий прийом до керівництва виконкому. Надаються консультації суб'єктам звернень у телефонному режимі, здійснюється попередній запис на отримання послуг.

2.4.Зона обслуговування утворена за принципом відкритості робочих місць.

3.Інформаційна й технологічна картки публічних послуг

3.1. Інформація щодо надання публічних послуг, необхідна для суб'єктів звернень, описується у відповідних інформаційних картках, а порядок їх надання – у відповідних технологічних картках, що знаходяться у довідкових теках у зоні очікування, на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради.

3.2. Інформаційні та технологічні картки публічних послуг розробляються відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги" та затверджуються рішенням виконкому районної у місті ради.

3.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної публічної послуги, структурний підрозділ, який її надає, в строк до 5 робочих днів інформує про це заступника голови районної у місті ради, відповідно до розподілу обов'язків, готує відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток, згідно з вимогами чинного законодавства та Регламенту. Загальний відділ виконкому районної у місті ради готує проект рішення виконкому для внесення відповідних змін, доповнень до переліку послуг.

4.Інформаційне забезпечення Центру

4.1. Інформаційне забезпечення з питань діяльності Центру, порядку надання публічних послуг, графіків особистого прийому громадян здійснюється за допомогою інформаційних стендів, на яких розміщені відповідні інформаційні картки послуг, теле-табло Центру, та у оформлених теках, де зберігається вся інформація, необхідна для суб'єктів звернень, на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет, порталі "Криворізький ресурсний центр".

4.2. На інформаційних стендах, теле-табло, у відповідних теках розміщується:

4.2.1 інформація про режим роботи Центру;

4.2.2 перелік публічних та муніципальних послуг, що надаються через Центр;

4.2.3 бланки заяв та зразок їх заповнення, перелік необхідних документів;

4.2.4 номери телефонів Центру;

4.2.5 адреса офіційного веб-сайту виконкому та електронну адресу;

4.2.6 інструкція з користування інформаційним терміналом;

4.2.7 графік прийому громадян керівництвом виконкому;

4.2.8 Положення про Центр та його Регламент.

4.3. Перелік послуг, що надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для замовників місці.

4.4. Бланки заяв, необхідні для заповнення на отримання публічних послуг, зразки їх заповнення та перелік необхідних документів розміщуються у зоні очікування, згруповані за видами послуг.

4.5. Інформація про послуги, що надаються через Центр, порядок їх надання розміщується на офіційному веб-сайті виконкому у мережі Інтернет.

4.6. Суб'єктам звернень, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання публічних послуг у спосіб, аналогічний способу звернення.  

5.Порядок приймання заяв, пакетів документів, листів,

запитів та звернень

5.1. Приймання заяв з пакетами документів, звернень, листів, інформаційних запитів здійснюється виключно у Центрі.

5.2. Замовник має право подавати заяви з пакетами документів, звернення, запити, листи особисто або через уповноваженого представника на підставі документа, підтверджуючого його повноваження, або надсилати поштою.

5.3. Приймання заяв з документами і звернень здійснюється спеціалістами Центру, відповідно до розподілу обов'язків.

5.4. Координатор Центру:

5.4.1 забезпечує взаємодію учасників Центру щодо надання послуг, розгляду звернень громадян та первинної правової допомоги громадянам, суб'єктам господарювання;

5.4.2 надає замовникові необхідний бланк для отримання послуги, перевіряє  на відповідність подану заяву, пакет документів, перелік яких затверджений рішенням виконкому районної у місті ради;

5.4.3 у разі, якщо замовник  допустив помилку чи неточність при заповненні заяви, пропонує виправити їх, надаючи необхідну допомогу;

5.4.4 перевіряє відповідність пакетів документів реєстру, передає їх керівникам структурних підрозділів – виконавцям послуг, визначених рішенням виконкому районної у місті ради;

5.4.5 після виконання послуги приймає вихідний документ про її виконання (копію рішення, розпорядження, лист-відповідь) за реєстром прийому-передачі документів;

5.4.6 проводить анкетування замовників послуг та моніторинг опитувальних анкет;

5.4.7 готує звіти, інформації про надані послуги, розглянуті звернення громадян.

5.5. Спеціаліст Центру:

5.5.1 при прийомі вхідного пакета документів, з'ясовує з замовником засоби зв'язку, з метою повідомлення його про результати вирішення справи, а також з'ясовує спосіб передачі замовнику  вихідного пакета документів, відповіді, листа, помічаючи інформацію при реєстрації заяви, звернення;

5.5.2 перевіряє на відповідність документи, зазначені у заяві, додані до заяви, засвідчує їх копії;

5.5.3 здійснює  реєстрацію заяви з вхідним пакетом документів, звернення,  запит у електронному вигляді, за допомогою програми КАІ-документообіг, присвоює вхідний номер та дату отримання заяви, звернення, запиту і заносить дані до електронного реєстру. Відомості про термін виконання, дату передачі вхідного пакета документа вносить до електронного реєстру;

5.5.4 повідомляє замовника про терміни виконання послуги і дату отримання відповіді.

5.5.5 у разі отримання пакета документів, у якому не вистачає необхідного документа, спеціаліст може зареєструвати заяву з недоліком і зразу повідомити телефоном заявника про усунення недоліків та ймовірність відмови у наданні послуг через відсутність документа;

5.5.6 після реєстрації вхідних пакетів документів і формування реєстру – у електронному та паперовому вигляді передає документи координатору.

        6. Опрацювання заяв, запитів, листів, звернень

6.1. Передавання справ на виконання здійснює координатор Центру.

6.2. Отримані заяви з вхідними документами на надання публічних послуг у день їх надходження і реєстрації координатор Центру за реєстром передає керівнику структурного підрозділу, до компетенції якого належить її опрацювання.

 6.3. Виконавець послуги зобов'язаний вирішити справу (надати послугу) у термін, визначений у переліку послуг, затвердженому рішенням виконкому районної у місті ради та технологічній картці послуги.

 6.4. У разі, якщо послуга потребує декількох етапів дій, виконавець забезпечує проходження цих дій, повідомляючи про це координатора Центру і замовника послуг у порядку, визначеному у технологічній картці послуги.

 6.5. Спеціаліст Центру після отримання вихідного пакета документів (копії рішення, розпорядження, акта, довідки, листа тощо) і його реєстрації протягом дня повідомляє замовника  і видає йому відповідь або надсилає поштою.

6.6. Спеціаліст Центру контролює дотримання термінів виконання послуг, відповідей.

6.7. Письмові звернення громадян, картки реєстрації особистого прийому громадян у день їх отримання і реєстрації передаються голові районної у місті ради, заступникам голови районної у місті ради, керуючому справами виконкому для розгляду і визначення виконавців, відповідно до порушених у зверненні питань.

 6.8. Після накладання резолюції головою районної у місті ради спеціалісти Центру сканують звернення і електронною  поштою направляють їх виконавцям.

         Відповіді на звернення громадян виконавці можуть надавати до Центру також у електронному вигляді.

 6.9. Координатор Центру щоденно, щотижня, щомісячно готує звіти про стан надання публічних послуг, розгляду звернень громадян, дотримання термінів розгляду звернень та надання послуг.

 6.10. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання послуги несе виконавець, а за контроль у межах своїх повноважень – координатор Центру.

 6.11. Контроль за проходженням справ та дотриманням термінів їх вирішення покладається на керівника Центру – завідувача загального відділу та координатора Центру.

7. Контроль за наданням публічних послуг,

роботою зі зверненнями громадян

7.1. Контроль за якістю роботи Центру здійснюється шляхом виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення розгляду звернень громадян, суб'єктів господарювання, прийняття відповідних рішень, надання вихідного пакету в установлений законодавством строк.

7.2. Відповідальність за несвоєчасне та неякісне надання публічних послуг, розгляд звернень громадян несуть суб'єкти надання таких послуг та, в межах повноважень, спеціалісти і керівник Центру.

7.3. Основними заходами контролю визначені:

7.3.1 моніторинг рівня задоволеності суб'єктів звернень якістю надання публічних послуг, розгляду звернень;

7.3.2 реєстрація дати прийняття вхідних документів, повернення результатів надання послуг, розгляду звернень громадян;

7.3.3 координація дій структурних підрозділів виконкому на етапі виконання публічних послуг, розгляду звернень громадян;

7.3.4 інформування керівництва виконкому про порушення строків надання послуг, розгляду звернень громадян, у разі якщо такі допускаються виконавцями.

7.4. Спеціалісти Центру щотижня формують у письмовій формі звіт про стан роботи з питань надання публічних послуг, розгляду звернень громадян (кількість прийнятих/виданих послуг, підготовлених відповідей на звернення громадян, кількість невиконаних послуг або нерозглянутих звернень (у разі наявності). Такий звіт до відома керівництва виконкому, завідувачів структурних підрозділів щопонеділка на апаратній нараді.

7.5. Щомісяця до 05 числа, наступного за звітним, спеціалісти Центру формують звіти про стан виконавчої дисципліни за зверненнями громадян, надання публічних послуг, які доводяться до відома керівництва виконкому.

   Електронні версії звітів про роботу зі зверненнями громадян та надання публічних послуг розміщуються на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради. 

вгору